Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  Porovnat Košík

  Záruční a reklamační podmínky

  Úvodní ustanovení

   Tyto záruční a reklamační podmínky upravují vztah mezi společností DXS Czech Republic s.r.o. (dále „prodávající“) a koncovým zákazníkem (dále „kupující“). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se při reklamacích řídí Občanským zákoníkem.

   Veškeré dodávky zboží podléhají těmto záručním a reklamačním podmínkám. Kupující přijímá platnost záručních a reklamačních podmínek odběrem zboží u prodávajícího, a tímto aktem pro něj vstupují v platnost.


  Povinnosti kupujícího

  Převzetí zboží a odpovědnost za chyby

   Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Jak zjistí mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Zodpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, jelikož všechno zboží je pojištěné. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu po uzavření škodné události s dopravcem poskytnutá přiměřená sleva, nebo dodán nový výrobek. Reklamace mechanického poškození výrobku (poškrábaní, prasknutí, zlomení, ...), které nebylo zjištěné při převzetí zásilky není možné uznat.

   Kupující je povinen při převzetí výrobku (osobně i neosobně) zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení dopravcem musí kupující sepsat reklamační protokol na místě o nekompletnosti balení. Při osobním odběru je kupující povinen zkontrolovat obsah balení okamžitě, dodatečné reklamace nebudou akceptované.

   Před použitím výrobku je kupující povinen seznámit se s návodem na použití.


  Záruční doba a záruční podmínky

   Délka záruční doby vyplývá ze záručních podmínek výrobce, resp. distributora, řídí se směrnicemi společnosti a pokud není stanoveno jinak, platí legislativa stanovující lhůty. DXS Czech Republic s.r.o. si vyhrazuje právo změny záručních podmínek na základě změn v záručních podmínkách výrobců (distributorů) zařízení.

  DXS Czech Republic s.r.o. odmítá nést jakoukoliv zodpovědnost za nedostatky a škody, vyplývající z neobeznámení se kupujícího s návodem na použití a se záručními podmínkami.

  Záruka se nevztahuje na:

  • poruchy způsobené používáním výrobku mimo podmínek uvedených v návodu na použití
  • běžné opotřebení věcí (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za chybu a nedá se ani reklamovat.

  Výrobek musí být řádně vyčištěný, zbavený všech nečistot, hygienicky nezávadný. Společnost DXS Czech Republic s.r.o, je oprávněná odmítnout převzetí výrobku, který nebude splňovat zásady obecné hygieny k reklamačnímu procesu. Reklamaci je nevyhnutelné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jak se objeví vada. Případné prodlužování pokračujícího užívání může zapříčinit prohloubení chyby.